8.6.06

Smile Pliz!

Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Keprabon, tengah melakukan beberapa tes wawancara untuk "*tidak*" menerima calon karyawan baru, tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yg nDaksempurna)..

Bagi yang tidak memahaminya nggih nyuwun sewu ... Boso Jawi ...Meniko

G : Kowe nduwe omah opo ora.....? kamu sudah punya rumah atau belum?
a : dereng.... belum.....
G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene wah..kamu tidak bisa di terima di sini
a : Lho kok ngaten........? lho kok begitu...???
G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan. Nanti kamu pasti ngajuin utang ke perusahaan...
a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih. ah...tidak kok, sebenernya orang tua saya sudah kaya raya....
G : Yo malah ora ketompo .....ooo malah tidak ketrima...
a : Lho kok ngaten.....? lho kok begitu....?
G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae. Nanti kamu kerja cuman buat hiburan, cuman nongkrang-nongkrok aja... #@*!

G : Kowe nduwe motor opo ora....? Kamu punya motor tidak...?
b : Mboten. ....tidak punya....
G : Ora ketompo ....Tidak diterima.....
b : Lho kok mboten ketompo ? ....lho kok tidak di terima...???
G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit. ...Nanti kamu pasti minta bantuan kredit...
b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki. ... Sebenernya punya, cuma masih di kampung, gampang nanti saya bawa ke sini...
G : Wah malah ra ketompo.... Wah....malah ndak diterima...
b : lho kok ngoten .........lho kok begitu..???
G : Tempat parkire wis ra cukup. Tempat parkirnya udah penuh.....

G : Kowe wis lulus sarjana tenan.....? Bener kamu udah lulus sarjana?
c : sampun pak.... Sudah, Pak....
G : Ora ketompo, k?n? iki gol?k sing SMA a?, luwih manutan lan b?n mbayar?murah gak diterima, di sini cari yang cuman lulusan SMA aja, lebih nurut dan biar bayarnya murah....
c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi sebenernya saya masih belum kelar skripsi...
G : Malah ora ketompo..... lebih ndak diterima...
c : Lho kados pundi to....? lha gimana sih......?
G : Mengko kow? kerjo mung ngetik skripsi, l?k wis lulus mesti gol?k kerjo neng perusahaan liyo. Nanti kamu kerja cuman ngetik skripsi, dan nanti kalo udah lulus pasti nyari kerja di tempat laen.........

G : Kow? seneng guyon opo ora ? Kamu suka becanda nggak?
d : Mboten pak, kulo serius n?k nyambut gaw?. Tidak, Pak. Saya serius kalo kerja.
G: Ra ketompo..... Tidak diterima....
d : waa......kok ngoten? waa....kok gitu?
G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress. Nanti temen-temenmu dan anak buahmu pada stress..
d : Sak jan? nggih sekedhik sekedhik seneng guyon. Sebenernya ya, sedikit-sedikit suka becanda....
G: Malah ora ketompo. Malah ndak diterima....
d : Lho kok...... lho kok..??
G: Engko kow? mung email emailan sing lucu....... Nanti kamu cuman e-mail-emailan yang lucu...

G : Kowe mau mrene numpak opo ? Tadi dateng ke sini naek apa?
e : Nitih mobil ... Naik mobil...
G : Kow? ora ketompo Kamu ndak diterima...
e : Sebabipun ? sebabnya ?
G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kow? njaluk mundhak bayar terus Sekarang BBM naik terus, nanti kamu minta naek gaji terus..
e : Wo, kulo wau namung mbonc?ng, kok .... Wo.. tadi saya cuman ngikut temen, kok...
G : Tambah ora ketompo makin ndak diterima...
e : Lho, lha kok ... ? Lho, lha kok...?
G : Mengko mung gaw?n? mbonc?ng mobil kantor. Ngrusuhi ! Nanti cuman bisanya ngikut mobil kantor.... Ngerepotin! *&$@!

G : Anakmu akeh opo sithik ? Anakmu banyak apa sedikit?
f : Kathah pak banyak, Pak...
G : Kowe ora ketompo Kamu ndak diterima..
f : Sebabipun ? Sebabnya..?
G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus Kamu kerja ndak konsen, cuman mikirin bikin anak meluluu.....
f : Lha wong namung anak adopsi, kok. Lha wong cuman anak adopsi, kok...
G : Tambah ora ketompo Makin ndak diterima....
f : Lho, lha kok ... ? Lho, lha kok...?
G : Gaw? anak ba? aras2en, opo man?h nyambut gaw? Bikin anak aja males, apalagi kerja.....

G : Kowe wis ngerti gaweyanmu durung ? Kamu dah tahu kerjaanmu belum?
h : Dereng Belum
G : Kowe ora ketompo Kamu ndak diterima
h : Sebabipun ? Sebabnya
G : Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyan? ? Mau kerja kok ndak tahu kerjaannya...
h : Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok Ooo...kalo kerjaan itu sudah tahu kok...
G : Tambah ora ketompo Makin ndak diterima...
h : Lho, lha kok ... ?
G : Kowe rak mung arep keminter, to ? Kamu kan cuman mau sok tahu..kan ???

G : Kowe ngerti kahanan kantor kene durung Kamu tahu keadaan kantor ini belum?
k : Dereng Belum
G : Kowe ora ketompo Gak diterima
k : Sebabipun ? Sebabnya..?
G : Arep nyambut gaw? kok ora ngerti kantor? ? Mau kerja kok ndak tahu kantornya?
k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok Wah... sedikit-sedikit sudah tahu kok.....
G : Tambah ora ketompo Makin ndak diterima
k : Lho, lha kok ... ? Lho...???
G : Kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to ? Kamu senengnya ngubek-ubek gosip kantor kan ?

G : Kowe kerep loro ? Kamu sering sakit?
m : Mboten Tidak
G : Kowe ora ketompo kamu ndak diterima
m : Sebabipun ? Sebabnya?
G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering Pasti bakal sering bolos, lha wong jarang sakit...
m : Wah, sakjanipun nggih asring Ya..sebenernya ya sering...
G : Tambah ora ketompo Makin ndak diterima....
m : Lho, lha kok ... ? Lho..?
G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren di sini ndak mempekerjakan karyawan penyakitan....

G : Kowe biso main Internet ? Kamu bisa pake internet?
n : mBoten Ndak bisa
G : Kowe ora ketompo Kamu ndak diterima
n : Sebabipun ? Sebabnya
G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet) Di sini ndak nerima orang BI
n : Wah, sakjanipun nggih saged Wah...sebenernya sih bisa..
G : Tambah ora ketompo Makin ndak diterima
n : Lho, lha kok ... ? Lho..?
G : Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan Internet, to? Ngentek-entekke pulsa ! Pasti bakalan ndak kerja, kebanyakan pake internet, kan ? ngabisin pulsa!!!!

G : Kowe waras opo ora? Kamu waras apa tidak ?
o : Lha, kulo nggih waras to Pak. Lha, saya ya waras dong, Pak....
G : Ra ketompo....... Tidak diterima...
o : Kenging nopo ....? Kenapa?
G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene. Nanti kamu pasti ndak krasan di sini....
o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan. Itu dulu, Pak.... sekarang sih sudah rada gila...
G : Malah ra ketompo...... Makin ndak diterima...
o : Pripun to niki....? Wah..gimana sih?
G : Mengko aku duwe saingan.......... Nanti aku punya saingan.....


awas kalo ngak senyum ya......

6.6.06

~suntuk~

huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........

ingin ku teriaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

aaaaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh